Nieuwe agrarische milieuregels

Description

Aanleiding
Vanaf 1 januari 2013 wordt de meeste agrarische milieuregelgeving geregeld in het Activiteitenbesluit. Het gaat om de volgende regels:
  • Besluit landbouw milieubeheer
  • Besluit glastuinbouw
  • Besluit mestbassins milieubeheer
  • Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
  • Delen van het vergunningstelsel op basis van de Wabo en de Waterwet.

Door deze wijzigingen gaan de tot dan toe specifieke, maar ook versnipperde agrarische regels, over naar de meer integrale algemene regels van het Activiteitenbesluit. Er zijn dan minder vergunningen nodig.

Ook de agrarische IPPC (gpbv) bedrijven krijgen via de type C aanduiding te maken met de doorwerking van de algemene regels. Als gevolg van de wijziging wordt vanaf de inwerkingtreding gebruik gemaakt van het digitale meldsysteem van het AIM in plaats van de meldingen per voormalig besluit.

Als geheel zijn dit grote wijzigingen voor de sector, maar ook voor de bevoegde overheden.

Inhoud en resultaat
In deze cursus wordt inzicht gegeven in de overgang naar de nieuwe generatie agrarische milieuregels. Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers in staat deze veranderingen te overzien en kennen ze de consequenties voor de organisatie en voor zichzelf.

Daarnaast wordt de deelnemer getraind in casuïstiek op basis van de nieuwe regels, waarin ook de integrale aspecten en dwarsverbanden vorm krijgen.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor vergunningverleners en handhavers van gemeenten, RUD’s, provincies en waterkwaliteitsbeheerders. Zij hebben al een bepaalde basiskennis van de bestaande wetgeving.

Incompany
Deze cursus is uitermate geschikt voor incompany. De inhoud kan dan op verzoek meer richting de Wm- of juist meer richting waterkwaliteits-aspecten gaan.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie. Daarnaast ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.
Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00