Nieuwe Omgevingswet

Description

Aanleiding
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet, de nieuwe wet waarin alle wetten en regelingen uit het omgevingsrecht moeten opgaan. Een behoorlijke aardverschuiving dus.

Het omgevingsrecht bestaat nu nog uit ruim 60 afzonderlijke wetten, 100 amvb’s en honderden regelingen. Al deze regels hebben hun eigen uitgangspunten, procedures en vereisten. Daardoor is het een complex geheel geworden, dat niet soepel op elkaar afgestemd is. Hierdoor lopen projecten vast of ondervinden vertraging. Dit kost geld en energie en vraagt om verbetering. De nieuwe integrale Omgevingswet tracht die verbetering tot stand te brengen en bundelt fasegewijs het gehele omgevingsrecht.

Met de laatste brief van de minister van Infrastructuur & Milieu van 9 maart zijn nu ook de contouren van de nieuwe wet duidelijker geworden. Tijd dus om u te gaan voorbereiden op de komst ervan.

Doel studiemiddag
Het doel van deze studiemiddag is om inzicht te bieden in de doelen en inhoud van de nieuwe Omgevingswet en te discussiëren over de uitvoerbaarheid en praktische consequenties van de wet. Wat is de invloed van de val van het kabinet op de wet? En ook: waarmee moet ik nu al rekening houden?

U kunt uw eigen praktijkvragen indienen om het zo praktisch mogelijk te maken.

Doelgroep
Deze studiemiddag is bedoeld voor medewerkers van alle overheden, adviesbureaus, projectontwikkelaars, advocatenbureaus, woningcorporaties en bedrijven die op de een of andere manier in aanraking komen met het omgevingsrecht en inzicht willen krijgen in de nieuwe Omgevingswet.

Studie-uren

Voor deze studiemiddag kunt u 3 studie-uren rekenen.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie.
Verder krijgt u in de periode rond de studiemiddag ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€295.00