Nieuwe Vuurwerkbesluit

Description

Inleiding
Per 1 juli 2012 is het Vuurwerkbesluit ingrijpend gewijzigd.

Voor consumentenvuurwerk gaat het onder meer om het volgende veranderingen:
  • Verhogen meldingsgrens voor opslag van 1.000 kg naar 10.000 kg.
  • Verhogen van de verkoophoeveelheid van 10 kg naar 25 kg.
  • De nadere eisen zijn vervangen door maatwerkvoorschriften.
  • De definitie van verkoopruimte is ter verduidelijking gewijzigd; de verkoopruimte hoeft geen aparte ruimte te zijn en kan ook een deel zijn van een andere ruimte.
  • Verhogen van de hoeveelheid vuurwerk in de verkoopruimte van 250 kg naar 500 kg.
  • Toestaan tweede bufferbewaarplaats.
  • Vuurwerk mag voortaan ook verkocht worden bij een tankstation.
  • Nieuwe eisen voor brandbeveiligings- en sprinklerinstallaties.
Als handhaver en toezichthouder van consumentenvuurwerk dient u op de hoogte te zijn van de nieuwe regels en hoe u deze praktisch moet toepassen.

Inhoud en resultaat

In deze cursus worden toetsing, toezicht, handhaving en adviestaken met betrekking tot de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk behandeld, met als focus de wijzigingen per 1 juli 2012. Uitgangspunt is dat u al (enigszins) bekend bent met de bestaande regels.

De opzet is interactief met praktijkvoorbeelden. Uiteraard wordt naast de nieuwe regels ook de relevante jurisprudentie meegenomen. Wat kan en mag er?

Kortom, in één middag weer op de hoogte en klaar voor het toezicht!

Doelgroep

Deze praktijkmiddag is bestemd voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers bij gemeenten en RUD’s die zich bezighouden met consumentenvuurwerk. Daarnaast is de middag interessant voor adviesbureau en andere actoren in de vuurwerkketen.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie. Daarnaast ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.
Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€345.00