Omgevingskwaliteit en ruimte

Description

Omgevingskwaliteit en ruimte, schoonheid, welstand en ruimtelijke kwaliteit in de ruimtelijke ordening geeft inzicht in de relatie tussen ruimtelijk kwaliteitsbeleid en ruimtelijke ordening. Welstandstoezicht, beeldkwaliteit en de instrumenten en wetgeving met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit in bredere zin komen aan de orde.

Het welstandstoezicht (of een opvolger daarvan) zal in de nieuwe Omgevingswet worden overgeheveld naar het ruimtelijk instrumentarium. Vooruitlopend daarop is in januari de zogenoemde ‘kan-bepaling’ van kracht geworden. Dit is een breuk in de historie van het welstandstoezicht: voor de beoordeling van de vraag of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand is niet langer een deskundig en onafhankelijk advies noodzakelijk.

Omgevingskwaliteit en ruimte geeft niet alleen inzicht in de geschiedenis en de stand van zaken, maar behandelt ook de discussie over toekomstgericht ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Hoe krijgt het ruimtelijk kwaliteitsbeleid vorm in het speelveld van de uitnodigingsplanologie?

Het onderwerp is actueel voor architecten, stedenbouwkundigen, planologen, juristen, beleidsambtenaren, bestuurders; eigenlijk voor ieder die te maken heeft met ingrepen in de ruimtelijke omgeving.

Auteur: drs. J. van Campen

ISBN: 9789491073649

Bekijk hier het inkijkexemplaar

Verschenen in 2013. In februari 2018 zal een nieuwe druk verschijnen. Bestel deze vast hier.


€49.00

Anderen bekeken ook