Ladder duurzame verstedelijking (Omgevingsweb magazine - nr 1, jaargang 1)

Description

Het magazine Ladder duurzame verstedelijking geeft u een compleet beeld hoe de Ladder in de praktijk te gebruiken. Binnen het magazine worden belangrijke vragen die in de praktijk spelen beantwoordt en het bevat diverse praktijkvoorbeelden hoe hiermee om te gaan.

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder voor duurzame verstedelijking wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd.

Inhoudsopgave:

 • Achtergrond en doel van de Ladder
 • Praktische handleiding
  • Inleiding structuur en systematiek ladder en plaatsing en duiding Ladder
  • Uitleg van de kernbegrippen en plaatsing en duiding van de Ladder
 • De praktijk
  • in de praktijk geconstateerde belemmeringen en aandachtspunten voor de toekomst (mede in de het licht van de Omgevingswet)
  • wanneer is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en wanneer niet?
  • wanneer is een actuele regionale behoefte wel aangetoond en wanneer niet?
  • wat behoort wel en wat niet tot het bestaand stedelijk gebied?
  • hoe wordt met de Ladder omgegaan in juridische procedures?
 • Casus van de provincie Noord-Holland over de provinciale uitwerking van de extra motiveringsplicht voor nieuwe detailhandelsontwikkelingen
 • Tool voor het in kaart brengen van het relevante planologische aanbod

Bij aanschaf van dit product krijgt u de complete digitale 'bewaarversie' van het magazine toegestuurd die ook zeer goed op tablets en mobiele telefoons te raadplegen is.

Kijkt u hier voor de preview van het magazine.

Tevens krijgt u een maand lang toegang tot Omgevingsweb Professional waarin u het magazine kunt raadplegen in samenhang met onze andere publicaties. Heeft u al toegang tot Omgevingsweb Professional, dan kunt u het magazine hier raadplegen: Ladder duurzame verstedelijking.

Onder redactie van: mr. Jan van Oosten (Stibbe) en mr. Daniëlle Roelands-Fransen (Pels Rijcken)

ISSN: 2468-1504, nr. 1 Ladder voor duurzame verstedelijking

Verschijningsdatum: november 2015

Prijzen van digitale producten zijn exclusief BTW.

_____________________________________________

Neem een abonnement op Omgevingsweb magazines voor € 149 per jaar (8 nummers).

Bekijk ook de andere nummers van Omgevingsweb Magazines:


€49.00