Omgevingswet, Tekst en Toelichting 2016

Description

In Omgevingswet, Tekst en Toelichting (derde druk) wordt het wetsvoorstel zoals dat luidt sinds de publicatie van de vier AmvB's per 1 juli 2016 in haar volledigheid artikelsgewijs toegelicht. Het bevat een management samenvatting van de hoofdlijnen van het wetsvoorstel, waarin de opbouw, de instrumenten en de wijze waarop deze in samenhang worden gebruikt, worden besproken.

In het boek is een algemene toelichting opgenomen waarin onder andere wordt ingegaan op de aanleiding voor het wetsvoorstel en de doelen die de regering met de stelselherziening voorziet. De parlementaire geschiedenis van de wet wordt systematisch gerangschikt; per wetsartikel zijn de relevante passages uit de memorie van toelichting opgenomen. De lezer krijgt de letterlijke toelichting van de wetgever te lezen. Daarmee zijn de bedoelingen van de regering duidelijk voor de praktijk.

Daarnaast is een overzicht van de grondslagen van de vier AmvB's en de ministeriele regelingen opgenomen en bevat het een uitgebreide index met de betekenis van belangrijke begrippen en een lijst met relevante Europese richtlijnen, verordeningen en belsuiten en internationale verdragen en protocollen.

Auteur: Jan van den Broek

ISBN: 9789491930683

Bekijk hier een inkijkexemplaar.

Leest u dit boek liever digitaal? Dat kan hier met Omgevingsweb Professional of vraag eerst hier een tijdelijk lidmaatschap aan.


Bestel deze uitgave in combinatie met de Invoeringswet Omgevingswet, Tekst en Toelichting voor € 89.

Bekijk ook de Tekst & Toelichtingen over de vier AMvB's

Of koop ze in een keer voor slechts €125,-


€59.00