PAS (Omgevingsweb magazine - nr 2, jaargang 1)

Description

Het magazine PAS (programmatisch aanpak stikstof) geeft u een compleet beeld hoe het PAS sinds de inwerkingtreding 1 juli j.l. in de praktijk wordt gebruikt. Binnen het magazine worden belangrijke vragen die in de praktijk spelen beantwoordt en het bevat diverse praktijkvoorbeelden hoe hiermee om te gaan.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) vormt het centrale instrument om de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden aan te pakken. Met het programma moet worden voorzien in een gebieds- en sector-overstijgende aanpak van de stikstofproblematiek.

Inhoudsopgave:

 • Achtergrond en doel van het PAS
 • Praktische handleiding
  • Bestemmingsplannen en het PAS
  • Wat heeft het PAS de veehouderij sector gebracht
  • Werken met PAS in het agrarische bedrijf
 • De praktijk over PAS; een aantal casussen
  • LTO voorman Erik Bak
  • Provincie Noord Brabant maakt de balans op
  • De PAS en bestemmingsplannen
 • Column: het PAS - vergelijking met de praktijk in Duitsland en Belgie

Bij aanschaf van dit product krijgt u de complete digitale 'bewaarversie' van het magazine toegestuurd die ook zeer goed op tablets en mobiele telefoons te raadplegen is.

Kijkt u hier voor de preview van het magazine.

Tevens krijgt u een maand lang toegang tot Omgevingsweb Professional waarin u het magazine kunt raadplegen in samenhang met onze andere publicaties. Deze toegang wordt na een maand automatisch beeindigd. Heeft u al toegang tot Omgevingsweb Professional, dan kunt u het magazine hier raadplegen.

Onder redactie van: prof. dr. Annelies Freriks en mr. Luuk Boerema.

Meer informatie over Omgevingsweb Professional en over de Omgevingsweb magazines.

ISSN: 2468-1504, nr. 2 PAS

Verschenen in december 2015

Prijzen van digitale producten zijn exclusief BTW.

____________________________________________

Neem een abonnement op Omgevingsweb magazines voor € 149 per jaar (8 nummers).

Bekijk ook de andere nummers van Omgevingsweb Magazines:

€49.00