Planschade en nadeelcompensatie

Description

Planschade en nadeelcompensatie (tweede druk) gaat over de vergoeding van schade die kan ontstaan bij rechtmatig handelen van de overheid op het terrein van de ruimtelijke ordening en de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur.

Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is planschade? Wat is nadeelcompensatie? Wanneer is een overheid verplicht om planschade te vergoeden of tot nadeelcompensatie? Moet planschade volledig vergoed worden of slechts gedeeltelijk? Welke procedure moet gevolgd worden bij de behandeling van een verzoek om vergoeding van planschade of om nadeelcompensatie?

In deze tweede druk zijn de algemene wettelijke regeling voor nadeelcompensatie (als Titel 4.5 van de Awb) en de eerste contouren voor een aangepaste wettelijke regeling van de planschade, die in de nieuwe Omgevingswet bekend zijn gemaakt, opgenomen. Ook is de steeds verdere integratie van het ‘bijzondere’ planschaderecht in het ‘algemene’ nadeelcompensatierecht in dit boek verwerkt.

Het boek richt zich op mensen die in de praktijk werkzaam zijn op deze beleidsterreinen en biedt een beschrijving van het planschaderecht en een praktische handleiding voor de behandelingen van verzoeken om nadeelcompensatie.

Auteurs: Ivo van Heijst

ISBN: 9789491930843

Verschenen: maart 2017

Bekijk hier een inkijkexemplaar.

Leest u dit boek liever digitaal? Dat kan hier met Omgevingsweb Professional of vraag eerst hier een tijdelijk lidmaatschap aan.

€49.00

Anderen bekeken ook