Regelgeving Financieel Toezicht 2014

Description

De handzame wettenpocket Regelgeving Financieel Toezicht 2014 bevat de meest gebruikte wet- en regelgeving op het gebied van het financieel toezichtrecht. De bundel bevat actuele versies van de belangrijkste wetten (Wft, Invoerings- en aanpassingswet Wft, Wwft, Wet op het consumentenkrediet, Wet bekostiging financieel toezicht), uitvoeringsbesluiten, ministeriele regelingen, beleidsregels en bepalingen in het BW.

De hoeveelheid toezichtregels die van toepassing is op financiële ondernemingen wordt nog altijd steeds groter. Tegelijkertijd is van belang dat de markt deze regels kent en daar actief mee omgaat. Doelstelling bij het opstellen van deze bundel was om een compromis te vinden tussen enerzijds gebruikersvriendelijkheid en anderzijds volledigheid.

Naast de hanteerbare omvang van de bundel, is een voordeel dat de bundel pas wordt gedrukt als u deze bestelt, zodat de bundel zo actueel mogelijk is. Dit is geen overbodige luxe, gezien de snelheid waarmee de financiële regelgeving wijzigt.

Aantal pagina's: 973

Onder redactie van: mr. C.A. Doets en mr. J.M. van Poelgeest

ISBN: 9789491073809

INKIJKEXEMPLAAR

€54.00