Praktijkmiddag Grondexploitatiewet

Description

De Grondexploitatiewet, als onderdeel van de Wro is vier jaar geleden in werking getreden. De GREXwet bevat het nieuwe kostenverhaalsinstrumentarium en de mogelijkheid voor gemeenten om locatie-eisen te stellen. Deze Praktijkmiddag brengt inzicht in de vragen die leven bij de gebruikers van de Grondexploitatiewet, mede in het licht van de ontwikkelde jurisprudentie. Wat is de relatie tussen een anterieure overeenkomst en een exploitatieplan? Wat zijn de vereisten rondom de taxatie van inbrengwaarde? Wat is de vaststellingsplicht exploitatieplan en hoe is dit te voorkomen?

In één middag krijgt u in begrijpelijke taal antwoord op tal van vragen die u in uw dagelijkse praktijk tegenkomt.

Studie-uren
Voor deze praktijkmiddag kunt u 3 studie-uren rekenen.

Voor meer informatie over het programma en de sprekers en aanmelding voor de cursus klikt u hier.
€245.00