Quo Vadis?

Description

In de uitgave Quo Vadis? Over vertrouwen in het omgevingsrecht staat de vraag centraal of het tot stand brengen van één Omgevingswet ook leidt tot minder maatschappelijke regeldruk en minder bestuurlijke regeldrukte. Of is een paradigmawisseling noodzakelijk in het omgevingsrecht? Wordt het niet hoog tijd dat er rust komt aan het wetgevingsfront waar de ene nieuwe regeling over de andere heen rolt?

Er is voorlopig geen rust te verwachten. Sterker nog: de onrust zal naar verwachting eerst nog groter worden om tot duurzame rust in het omgevingsrecht te kunnen komen. De contouren voor een nieuwe Omgevingswet worden geschetst en daarbij sneuvelen enkele heilige huisjes. Wat te denken van afschaffing van het bestemmingsplan? Van de invoering van de gemeentelijke omgevingsverordening en van het omgevingsplan dat de bestaande gemeentelijke plannen programma s en nota s op dit terrein vervangt? En van een veel beperkter gebruik van de omgevingsvergunning? En dan hebben we het nog niet over de noodzakelijke verandering van bestuurlijke mores.

Quo Vadis is een publicatie naar aanleiding van de aanvaarding van het hoogleraarschap in het Omgevingsrecht van prof.dr. Frans Tonnaer aan de Open Universiteit te Heerlen.

ISBN: 9789491073090

INKIJKEXEMPLAAR

Verschenen in 2011

€29.90

Anderen bekeken ook