RechtBank.nu Bijzondere Wetgeving

Description

Bijzonder bestuursrecht wordt gevormd door diverse bijzondere bestuurswetten, uitvoeringsvoorschriften, provinciale en gemeentelijke verordeningen en verschillende (inter)nationale wet- en regelgeving. Deze staan weliswaar op zichzelf, maar zijn ook vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden, zich bewegend in het politieke krachtenveld. De toepassing in de dagelijkse praktijk is soms gecompliceerd gezien de veelheid aan onderwerpen

Rechtbank.nu Bijzonder Bestuursrecht, onder deskundige redactie van F. Joosten, biedt u een handig hulpmiddel met ondersteunende informatie bij de uitvoering in de dagelijkse praktijk. In deze online kennisbank is alle informatie verzameld en gerubriceerd op het gebied van bijzondere wetgeving. De kennisbank is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Digitaal Handboek APV en Bijzondere Wetten Krijg uitleg over de aard, strekking en de uitvoering in de dagelijkse praktijk van een aantal bepalingen en regels uit de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen, de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, de Zondagswet, de Winkeltijdenwet, de Wet op de kansspelen, de Wet Bibob, de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Uiteraard wordt daar waar nodig gerefereerd aan de toepasselijke bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht.

Relevante wet- en regelgeving Raadpleeg elke dag de complete set met actuele wetgeving (wetten, AmvB’s, wetvoorstellen, richtlijnen etc.). Wijzigingen in de wet zijn gemarkeerd (rood = oude tekst, geel =nieuwe tekst), zodat u precies kunt zien waar de wijziging in de wet zich bevindt.

Jurisprudentie Doorzoek eenvoudig alle jurisprudentie sinds 2000 en filter snel uw resultaat. De belangrijkste uitspraken zijn voor u samengevat zodat u snel de grote lijn kunt vatten. Op kernwoord(en), wetsartikel en LJN-nummer googelt u snel de relevante uitspraken. Tevens ontvangt u wekelijks de Nieuwsbrief Bijzondere Wetten met nieuwe samenvattingen van relevante uitspraken en artikelen over op hand zijn wetten of wetswijzigingen.


De prijs is afhankelijk van het aantal personen en modules waar u toegang toe heeft. Toegang tot alle modules voor één gebruiker bedraagt € 499 voor een jaar. Iedere volgende gebruiker betaalt 15% van dit bedrag.

Voor meer informatie en een proefabonnement kijkt u op RechtBank.nu.


€499.00