Rechtspraak en regelgeving Aanbestedingsrecht 2015

Description

De bundel Rechtspraak en regelgeving Aanbestedingsrecht 2015 bevat actuele wetgeving en de meest relevante uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad op het gebied van Aanbestedingsrecht, geldend op 1 oktober 2015.

Op 1 april is de nieuwe Aanbestedingswet 2012 in werking getreden die het Bao (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten) en het Bass (Besluit aanbestedingen speciale sectoren) moet vervangen. Deze wet moet een uniform juridisch kader vormen voor zowel overheidsopdrachten voor werken als voor leveringen en diensten. Deze wet is de implementatie van de Europese Richtlijnen nr. 2004/18/EG en 2004/17/EG, wat ook al het geval was bij het Bao en het Bass.

De volgende recente wetten en wetsvoorstellen zijn in deze uitgave verwerkt

  • Aanbestedingswet 2012
  • Aanbestedingsbesluit
  • Gids proportionaliteit
  • Interpretatieve mededelingen van de Commissie voor opdrachten niet onder de richtlijnen en inzake PPS
Daarnaast bevat deze uitgave de meest relevante uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad die ook na april de leidraad in de praktijk zullen vormen.

Onder redactie van: prof. mr. J.M. Hebly

ISBN: 9789491073700

€42.50

Anderen bekeken ook