Regelgeving en Jurisprudentie Staatssteun 2015

Description

In de bundel Regelgeving en Jurisprudentie Staatssteun 2015 is bij de selectie van regelgeving vooral aansluiting gezocht bij de staatsteunregels die in de praktijk van centrale en decentrale overheden en ondernemingen, vaak een rol spelen. De lezer heeft afhankelijk van de voorliggende vraag de regels per thema of onderneming niet in één rubriek, maar doorloopt het logische procedurele denkproces van een staatssteundossier. Achtergrond hiervan is het toezicht dat de Europese Commissie uitoefent op verlening van staatssteun en de handhaving van de staatssteunregels door de Nederlandse rechter.

Het boek bevat eerst de algemene vooral procedurele bepalingen, gevolgd door de regelgeving over het begrip staatssteun. Daarna volgen de regels die beogen te verduidelijken op welke wijze staatssteun kan worden voorkomen. De volgende stap – na de vaststelling dat sprake is van staatssteun - is het voorkomen van een melding bij de Europese Commissie op basis van één van de vrijstellingen. In een laatste stap, als een melding niet kan worden vermeden, komen de kaderregelingen en richtsnoeren in beeld. Het volgen van deze regels bevordert in het algemeen een spoedige goedkeuring van de steunmaatregelen door de Europese Commissie.

Daarnaast bevat de bundel enige veel geciteerde arresten, die vaak een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de rechtsvorming rond staatssteun.

De bundel is actueel per 1 januari 2015.

ISBN: 9789491930249

Onder redactie van: prof. mr. P.H.L.M. Kuypers, mr. A.M. Schadd en prof. dr. B. Hessel.

€69.00

Anderen bekeken ook