Regelgeving Financieel recht 2014: Deel 1

Description

In het eerste deel Regelgeving Financieel recht is de Wft plus de belangrijkste daaronder vallende (lagere) regelgeving opgenomen. Ook opgenomen is het voor de praktijk belangrijke overgangsrecht als bepaald in de Invoerings- en aanpassingswet Wft (i&a Wft).

Recente wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht zijn verwerkt in deze bundel.

Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

Onder redactie van: mr. T.C.B. Homan

ISBN: 9789073875982


Naast dit boek kunt u ook de cursus Wft: toezichts- en handhavingsbevoegdheden AFM en DNB volgen als incompany.De wettenbundel Burgerlijk Wetboek Boek 2 bevat de actuele wettekst van Boek 2 BW, inclusief de wijzigingen na 1 januari 2013

€52.50