Regelgeving financieel recht: Toelichtingen Wft (oud)

Description

Regelgeving financieel recht: Toelichtingen bevat alle officiele toelichtingen op alle AMvB's op grond van de Wft zijn opgenomen zoals die op grond van de Wft zijn vastgesteld en in het Staatsblad zijn gepubliceerd. Ook de toelichtingen van besluiten die een bestaande AMvB hebben gewijzigd zijn opgenomen.

Deze bundel is met name geschikt voor degenen die in hun advisering over en uitvoering van de Wft moeten beschikken over alle relevante informatie die van belang is met betrekking tot de totstandkoming en uitleg van de AMvB`s. Gedacht moet worden aan advocaten en adviseurs financieel (toezichts-)recht bank- en bedrijfsjuristen juristen werkzaam bij de overheid en in het bijzonder bij de toezichthouders. Voorts is de bundel geschikt voor het (post-academisch) onderwijs.

Onder redactie van: mr. T.C.B. Homan

ISBN: 9789073875746

INKIJKEXEMPLAARNaast dit boek kunt u ook de cursus Wwft: toepassing in de praktijk volgen in Utrecht.De wettenbundel Burgerlijk Wetboek Boek 2 bevat de actuele wettekst van Boek 2 BW, inclusief de wijzigingen na 1 januari 2013

€52.50