Regelgeving Woningcorporaties 2014

Description

De wettenbundel Woningcorporaties geeft een compleet overzicht van regelgeving waar zowel woningcorporaties als hun partners (onder meer gemeenten adviseurs ontwikkelaars) mee te maken hebben. Ook wordt ingegaan op de toekomstige regelgeving zoals de Huisvestingswet en de Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing.

Recente wijzigingen die verwerkt zijn na 1 januari 2013:

  • Wet op de huurtoeslag
  • Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
  • Mededingingswet
  • Leegstandwet
  • Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

ISBN: 9789491073038

INKIJKEXEMPLAAR (deel 1)
Meer weten? Naast dit boek wordt door de auteurs ook de cursus Actuele regelgeving woningcorporaties gegeven in Utrecht.

€55.00