Regelgeving Woningcorporaties 2014, twee delen

Description

Het is een roerige tijd voor woningcorporaties; er spelen discussies over financiële debacles, ingewikkelde afspraken met banken over leningen (derivaten), onder bewindstelling van woningcorporaties, zelfs gevallen van beschuldigingen van fraude, er is jurisprudentie over de vraag of een woningcorporatie een algemeen nut beogende instelling is, over de rechtmatigheid van de Vogelaarheffing, etc.

Met de bundels Regelgeving Woningcorporaties kunt u snel de relevante regelgeving opzoeken:

  • Deel 1 bevat de vigerende wetgeving zodat snel kan worden nagezocht hoe omgegaan moet worden met vragen over de plicht van een woningcorporatie bij onroerend goed of met vragen over de administratieve scheiding in de zogenoemde DAEB en niet-DEAB tak.
  • In deel 2 zijn de toekomstige regelgeving, parlementaire stukken en aanvullende informatie opgenomen.

De twee bundels kunnen los van elkaar worden gebruikt, maar vullen elkaar aan. Beiden hebben dezelfde thematisch bepaalde hoofdstukindeling.

De kosten voor beide delen bedragen € 79 (20% korting over de losse delen).
Wilt u slechts één van beide delen bestellen á € 49 of een deel ervan, of wilt u een uitgebreid overzicht van de opgenomen wetgeving, kijkt u dan op wettenbundels.nl


Onder redactie van: mr. M.J. de Groot
ISBN voor beide delen: 9789491073410
ISBN: Deel 1, 9789491073380 en Deel 2, 9789491073397
INKIJKEXEMPLAAR (deel 1)
INKIJKEXEMPLAAR (deel 2)



Meer weten? Naast dit boek wordt door de auteurs ook de cursus Actuele regelgeving woningcorporaties gegeven in Utrecht.


€79.00