Regelgeving Zorg 2014

Description

Regelgeving Zorg bevat een compleet overzicht van relevante regelgeving op het gebied van de zorg. Zo bevat de bundel onder andere actuele versies van:

  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • Zorgverzekeringswet
  • Wet marktordening gezondheidszorg
  • Kwaliteitswet zorginstellingen

De zorg in Nederland is de laatste jaren sterk aan verandering onderhevig er is een duidelijke koerswijziging ingezet richting vraaggestuurde zorg. Deze wordt gedreven door ingrijpende ontwikkelingen binnen het vakgebied: de Nederlandse bevolking vergrijst er zijn meer chronisch zieken er ligt een groter accent op technologie en een stijging van de kosten. Een compleet overzicht met relevante wetgeving is daarom onmisbaar in de praktijk.

Onder redactie van: mr. P.H.L.M. Kuypers en mr. drs. K.D. Meersma AKD.

Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

ISBN: 9789491073359

INKIJKEXEMPLAAR

€49.00