Ruimtelijke Ordening voor bestuurders en raadsleden

Description

Ruimtelijke Ordening voor bestuurders en raadsleden op weg naar het omgevingsrecht biedt de lezer op hoofdlijnen alle informatie die in de praktijk nodig is om deel te kunnen nemen aan besluitvormingsprocessen en aan de discussie over de toekomstige wetgeving.

In 2008 trad de Wet ruimtelijke ordening in werking. Dat was een grote verandering qua taken mogelijkheden en bevoegdheden. Sindsdien is er weer veel veranderd. De economische crisis heeft grote gevolgen voor de woningmarkt en de bouw en dus ook voor ruimtelijke ordening. Het recht werd ingrijpend gewijzigd door o.a. de Crisis- en herstelwet (Chw) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voorlopig wordt het niet rustiger: een voorstel tot het permanent maken van de Chw ligt bij de Tweede Kamer. Een integrale Omgevingswet die talloze wetten zal vervangen is in voorbereiding.

Dit boek:

  • beschrijft wat ruimtelijke ordening is en wat daarmee wordt beoogd
  • bespreekt de taakverdeling tussen rijk provincie en gemeente
  • bespreekt de bevoegdheden van de vertegenwoordigende en uitvoerende bestuursorganen bij gemeente en provincie
  • beschrijft en vergelijkt de instrumenten voor gebieds- en projectontwikkeling uit de Wro Wabo en Chw waaruit gekozen kan worden
  • geeft aan welke onderlinge samenhangen er tussen die instrumenten bestaan welke keuzemogelijkheden er zijn en wat de voor- en nadelen daarvan zijn
  • maakt inzichtelijk hoe de praktijk hier mee omgaat en wat een wenselijke aanpak kan zijn
  • geeft een doorkijk naar de toekomstige wetgeving
  • geeft een duidelijk overzicht van de verplichtingen en mogelijkheden van gemeenteraden burgemeester en wethouders provinciale staten en gedeputeerde staten
  • eindigt met een vragenlijst en tips voor de politieke discussies over ruimtelijke ordening.

Auteur: mr. T.H.H.A. van der Schoot

ISBN: 9789491073427

INKIJKEXEMPLAAR

Bij de bestelling van meer dan 10 exemplaren komt u in aanmerking voor een staffelkorting. Neemt u hiervoor contact op met de uitgever: info@berghauserpont.nl of 020 - 637 5000.Meer weten? Naast dit boek wordt door de auteurs ook de cursus Gemeente en Recht gegeven als incompany.AWB

Bestuursrechtspraak op thema, Jurisprudentie Awb 2013 biedt een actueel naslagwerk waarin snel en adequaat het antwoord op concrete algemeen-bestuursrechtelijke vragen wordt gegeven.


€29.95

Anderen bekeken ook