Ruimtelijke Ordeningswetgeving na de Wabo: Toekomstige wetteksten

Description

Bent u bezig zich voor te bereiden op de invoering van de Wabo? Dan is het handig om over de toekomstige wetteksten te beschikken. Opgenomen zijn de Wabo, de Wro, de Woningwet en de Wvg, zoals deze zullen gaan luiden na invoering van de correctiewet en de Iwabo. Bij het verwerken van de aanpassingen is uitgegaan van het gewijzigd voorstel van de correctiewet (EK 2008-2009, 31 750) en van het wetsvoorstel voor de Iwabo (EK 2008-2009, 31 953 A Gewijzigd voorstel van wet).
U ziet in ??n oogopslag wat er verandert: dit is cursief opgenomen. Ook is aangeven wat komt te vervallen. Via noten vindt u de bron van de verandering terug. In de noten zijn ook de veranderingen als gevolg van de correctiewet aangegeven. Tenslotte is het overgangsrecht opgenomen. Dat maakt deze wettenbundel een handig hulpmiddel voor iedereen die bezig is met het verkennen van de toekomstige RO-wetgeving.
€0.00

Anderen bekeken ook