Inleiding en begrippen Bijzondere wetgeving (Serie Bijzondere Wetgeving - Deel 1)

Description

Deel 1 van de Serie Bijzondere Wetgeving vormt een onmisbare introductie tot de complexe wereld van de Bijzondere Wetgeving. Omdat in de vele toepasselijke wet- en regelgeving wordt gerefereerd aan verschillende gehanteerde begrippen wordt in dit eerste deel van de serie een nadere toelichting gegeven op de meest voorkomende begrippen in dit vakgebied. Daarnaast wordt een algemeen beeld geschetst van de wet- en regelgeving die van toepassing is op horecabedrijven en worden onderlinge verbanden gelegd.

Tevens wordt stilgestaan bij het proces van samenhangende besluiten, de ontvangst en behandeling van een aanvraag, worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toegelicht, wordt een toelichting gegeven op de normen bij het opstellen van een besluit en wordt een nadere toelichting gegeven op het nut, de noodzaak en de kaders van een goed intakegesprek.

Daarna wordt stilgestaan bij de gevolgen van het overschrijden van de beslistermijnen (dwangsom bij niet tijdig beslissen en de Lex silencio positivo) en wordt een toelichting gegeven op de Handelsregisterwet 2007, de Wet op de identificatieplicht, het Vreemdelingenbesluit 2000, de Europese dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Tenslotte wordt stilgestaan bij de punitieve en reparatoire sancties.

Met dit boek wordt een solide basis gelegd voor het werken met de bijzondere wetten die in de overige delen worden beschreven. Daarmee wordt dit boek een essentieel onderdeel bij de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden op het gebied van bijzondere wetgeving.

ISBN: 9789491930294

Auteur: F. Joosten

Verschenen in juni 2015


Serie Bijzondere Wetgeving - Deel 1 maakt deel uit van de Serie Bijzondere Wetgeving. Benieuwd naar alle delen? Klik hier!


NB. Berghauser Pont stopt per eind juni 2017 met de verkoop van deze serie.


€29.00