Overig horecarecht (Serie Bijzondere Wetgeving - Deel 3)

Description

In deel 3 van de serie Bijzondere wetgeving wordt een nadere toelichting gegeven op het gemeentelijke horeca-exploitatiestelsel, de exploitatie van een terras, worden de (on)mogelijkheden van de opkomende pop-up-stores besproken en komt de regelgeving rondom coffeeshops uitgebreid aan bod.

Voorts wordt aandacht besteed aan het hebben van een nachtregister voor horecabedrijven die overnachtingen bieden en wordt een nadere toelichting gegeven op het instellen van een alcoholverbodsgebied.

Aangezien in of vanuit horecabedrijven ook geluidsoverlast kan ontstaan, wordt tevens aandacht besteed aan het voor het produceren van geluid geldende wettelijk kader vanuit het Activiteitenbesluit en wordt een toelichting gegeven op het onder bepaalde voorwaarden toestaan van overschrijding van de geluidsvoorschriften bij aangewezen collectieve en incidentele festiviteiten.

Bijzondere wetgeving is niet ondergebracht in één integrale wet, maar is te vinden in diverse gemeentelijke verordeningen, beleidsdocumenten en in verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving. Deze wetten en regelingen staan weliswaar op zichzelf, maar zijn dikwijls ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, vaak bewegend in het politieke krachtenveld.

De inhoud is complex en de veelheid van en integraliteit aan onderwerpen maakt de toepassing in de dagelijkse praktijk moeilijk. Wanneer toepasselijke connecties in de dagelijkse uitvoering niet worden gemaakt of onderkend, kan dit leiden tot juridische, praktische, politieke of maatschappelijke complicaties. Specifieke kennis is vereist om deze werkzaamheden kundig, deugdelijk en professioneel uit te voeren.

De serie "Bijzondere wetgeving" biedt allen die werkzaam zijn in het vakgebied van bijzondere wetten allerhande informatie over de toepassing en uitvoering van deze wet- en regelgeving.

In dit boek wordt aldus een uitvoerige toelichting gegeven op een breed scala aan wet- en regelgeving die van toepassing is op de exploitatie van horecabedrijven. Daarmee is dit boek zeer geschikt voor beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en alle andere professionals die zich dagelijks bezighouden met het toepassen en uitvoeren van het specifieke horecarecht.

ISBN: 9789491930324

Auteur: Frank Joosten

Verschenen in juni 2015

Bestel deel 3 samen met deel 2 voor slechts €105. Kijk hier!


Serie Bijzondere Wetgeving - Deel 3 maakt deel uit van de Serie Bijzondere Wetgeving. Benieuwd naar alle delen? Klik hier!

NB. Berghauser Pont stopt per eind juni 2017 met de verkoop van deze serie.€49.00