APV & Bijzondere wetgeving I (Serie Bijzondere Wetgeving - Deel 5)

Description

In deel 5 van de Serie Bijzondere Wetgeving wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de Wet op de kansspelen, de Winkeltijdenwet, de Zondagswet, het Vuurwerkbesluit en de gemeentelijke regelgeving met betrekking tot de exploitatie van seksinrichtingen.

Daarmee is dit boek zeer geschikt voor beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en alle andere professionals die zich dagelijks bezighouden met het toepassen en uitvoeren van deze specifieke wet- en regelgeving.

Bijzondere wetgeving is niet ondergebracht in één integrale wet, maar is te vinden in diverse gemeentelijke verordeningen, beleidsdocumenten en in verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving. Deze wetten en regelingen staan weliswaar op zichzelf, maar zijn dikwijls ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, vaak bewegend in het politieke krachtenveld.

De inhoud is complex en de veelheid van en integraliteit aan onderwerpen maakt de toepassing in de dagelijkse praktijk moeilijk. Wanneer toepasselijke connecties in de dagelijkse uitvoering niet worden gemaakt of onderkend, kan dit leiden tot juridische, praktische, politieke of maatschappelijke complicaties. Specifieke kennis is vereist om deze werkzaamheden kundig, deugdelijk en professioneel uit te voeren.

De serie "Bijzondere wetgeving" biedt allen die werkzaam zijn in het vakgebied van bijzondere wetten allerhande informatie over de toepassing en uitvoering van deze wet- en regelgeving.

Auteur: Frank Joosten

ISBN: 9789491930331

Verschenen in juli 2015

Bestel deel 5 samen met deel 6 voor slechts €69. Kijk hier!Serie Bijzondere Wetgeving - Deel 5 maakt deel uit van de Serie Bijzondere Wetgeving. Benieuwd naar alle delen? Klik hier!


NB. Berghauser Pont stopt per eind juni 2017 met de verkoop van deze serie.


€39.00