Drank- en Horecawet (Serie Bijzondere Wetgeving - Deel 2)

Description

In dit boek wordt de Drank- en Horecawet uitgebreid en artikelsgewijs toegelicht. Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of de toepasselijke AMvB's, overgangswetten of ministeriële regelingen is dat ook uitgebreid beschreven. De wetsartikelen worden voorts toegelicht aan de hand van vele praktijkvoorbeelden, schema’s, tekeningen en/of foto’s. Ook worden eventuele bijzondere aandachtspunten waar nodig per artikel toegelicht.

Na de ingrijpende wijzigingen van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014 heeft de wet ook op 1 januari 2015 heeft weer een wijziging ondergaan, onder andere in de eisen die aan leidinggevenden worden gesteld. In dit boek zijn deze wetswijzigingen volledig verwerkt en wordt daarop een uitgebreide toelichting gegeven.

In het horecarecht wordt vaak gerefereerd aan bepaalde begrippen. Daarom is in dit boek een handige begrippenlijst opgenomen zodat snel de verklarende tekst kan worden gevonden en doorgenomen. Tevens is aan dit boek een matrix toegevoegd die kan worden gebruikt om een boeterapport op te stellen of te beoordelen op juistheid. In de daarbij behorende tabel is vervolgens per toepasselijk artikel uit de Drank- en Horecawet aangegeven welke elementen mogelijk uit de matrix gebruikt kunnen worden voor het opmaken van het boeterapport.

Dit boek is de opvolger van het Handboek Drank- en Horecawet van F. Joosten en hiermee heeft u de beschikking over een volledig geactualiseerde, uitgebreide theoretische en vooral ook praktische beschrijving van de Drank – en Horecawet, voorzien van allerhande hulpmiddelen zoals tabellen, schema’s, tekeningen, foto’s uit de praktijk en nieuw toegevoegde vragen met antwoorden.

Daarmee is het boek zeer geschikt voor beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers die zich bezighouden met de Drank- en Horecawet.

Auteur: F. Joosten

ISBN: 9789491930256

Verschenen in mei 2015

Bestel deel 2 samen met deel 3 voor slechts €105. Kijk hier!


Drank- en Horecawet (Serie Bijzondere Wetgeving - Deel 2) maakt deel uit van de Serie Bijzondere Wetgeving. Benieuwd naar alle delen? Klik hier!

NB. Berghauser Pont stopt per eind juni 2017 met de verkoop van deze serie.


€69.00