Serie Tekst & Toelichting AmvB's Omgevingswet

Description

De serie Tekst & Toelichting AmvB's Omgevingswet bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op de vier AMvB's van de Omgevingwet; het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), die in 2019 in werking zullen treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen.

  1. Het Omgevingsbesluit bevat de algemene en procedurele bepalingen voor de uitwerking van de instrumenten van de Omgevingswet die van belang zijn voor overheden, bedrijven en burgers.
  2. Het Besluit kwaliteit leefomgeving richt zich tot bestuursorganen en bevat de inhoudelijke normen voor de bestuurlijke taakuitoefening en besluitvorming.
  3. Het Besluit activiteiten leefomgeving bepaalt over welke activiteiten in de fysieke leefomgeving door het Rijk regels worden gesteld en wat daarbij de verhouding is tussen algemene rijksregels en vergunningplichten.
  4. Het Besluit bouwwerken leefomgeving bevat samen met het Besluit activiteiten leefomgeving de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving.

De serie bestaat uit vier boeken, voor elk van de AMvB's een, waarvoor niet alleen een artikelsgewijze toelichting en een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden is opgenomen, maar ook is voorzien in verhelderende overzichten en bijlagen en een uitgebreid trefwoordenregister, dat ook verwijst naar de Omgevingswet en de andere AMvB’s.

Met deze uitgaves kunnen overheden, bedrijven, organisaties, burgers, rechters, wetenschappers en studenten zich voorbereiden op de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht.

Zodra wet en de AMvB’s in het Staatsblad staan, volgt een actualisatie met track records. Op deze wijze kan de gebruiker die nu kennis neemt van de Omgevingswet en de ontwerp-AMvB’s straks in korte tijd bekend raken met de definitieve versies.

Auteur: Jan van den Broek

ISBN 9789491930836

Verschenen: februari 2017.


Bekijk ook de Tekst & Toelichtingen over de vier AMvB's apart

Of koop uit de serieTekst &Toelichting:

€125.00

Anderen bekeken ook