Update Wabo

Description

Inleiding
De Wabo is nu bijna 2 jaar in werking. Inmiddels bent u gewend aan het nieuwe idioom, de vindplaatsen, de digitale indiening en wellicht ook wel aan een nieuwe manier van werken, namelijk Wabo-breed en integraal.

In het begin bent u gedegen opgeleid om er daarna mee aan de slag te gaan. Even geen cursussen meer, nu eerst er mee leren werken, was het devies. Inmiddels is veel kennis ingedaald en heeft u ervaring opgedaan met hoe het wel en soms ook niet moet.

Er lijkt nu na 2 jaar een nieuwe fase aan te breken: kennis weer eens bijschaven, witte vlekken oplossen, pijnpunten bespreken, ervaringen uitwisselen, kortom de-puntjes-op-de-i-zetten om zo nog beter te kunnen functioneren als Wabo-vergunningverlener/handhaver/beleidsmedewerker.

Ontwikkelingen
Er is inhoudelijk ook veel gebeurd, onder andere:

 • de Wabo, de Invoeringswet Wabo, het Bor en/of het Mor zijn enkele malen gewijzigd;
 • wijzigingen/aanvullingen die verband houden met de reparatie van de Crisis- en herstelwet, de modernisering van de monumentenzorg;
 • nagenoeg wekelijks verschijnt belangwekkende rechtspraak.

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor uw dagelijks handelen. Heeft u nog overzicht?

Inhoud en resultaat
Deze cursus is opgezet als een update: bijblijven en bijschaven. Het leren stopt nooit.
U werkt binnen de Wabo, kent de ins-en-outs en u wil nu alles weer even opfrissen met daarbij het accent op de praktijkproblemen die u tegenkomt in uw dagelijkse werk. Dat is het uitgangspunt van de cursus.

De opzet van de update-cursus is in grote lijnen:

 • Recente en toekomstige ontwikkelingen op een rij
 • Belangrijkste praktijkproblemen
 • Relevante jurisprudentie, met gevolgen voor de praktijk
 • Eigen praktijkvragen

Doelgroep
De cursus is bestemd voor mensen die werken met de Wabo, Bor en Mor:

 • Vergunningverleners milieu, bouwen, slopen, kappen, monumenten
 • Handhavers en toezichthouders/inspecteurs bouwen en milieu
 • Beleidsmedewerkers/coördinatoren ruimtelijke ordening en milieu
 • Juristen ruimtelijke ordening, milieu en handhaving

Zij zijn werkzaam bij gemeenten, milieudiensten/RUD’s, rijksinspecties, provincies, waterschappen, adviesbureaus en advocatuur.

Incompany
Deze cursus is uitermate geschikt om als incompany uit te voeren. Dan gaan medewerkers van verschillende afdelingen/vakgebieden aan de slag met de stof. U behaalt dan het meeste rendement voor uw organisatie.
Op aanvraag kan een programma op maat worden samengesteld.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie. Daarnaast ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.
Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00