Verdrag van Lissabon

Description

Deze uitgave bevat de volledig actuele geconsolideerde teksten van het Verdrag van Lissabon. Hierin is zowel het Verdrag tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie als het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap opgenomen.

Daarnaast bevat de uitgave:

  • Bericht aan de lezer
  • Bijlagen
  • Leeswijzer
  • Concordantietabellen
  • Protocollen bij de Verdragen (geconsolideerd)
  • Verklaringen gehecht aan de slotakte
Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

Onder redactie van: mr. P.H.L.M. Kuypers en mr. F.H. Simon

ISBN: 9789073875722

€35.00