Vergunningvrij bouwen: nieuwe regels 2014

Description

Vergunningvrij bouwen: nieuwe regels 2014 geeft inzicht in de wijzigingen op het gebied van de bijbehorende bouwwerken, de mogelijkheden voor huisvesting in het kader van mantelzorg en aanpassingen in de zogenaamde kruimellijst die op 1 november 2014 van kracht zijn gegaan. De meest in het oog springende wijzigingen zijn de mogelijkheden op het gebied van de bijbehorende bouwwerken, de mogelijkheden voor huisvesting in het kader van mantelzorg en aanpassingen in de zogenaamde kruimellijst. Dit is te vinden in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

Het boek is opgedeeld in twee delen. Deel I is algemeen van aard en zal met name ingaan op de werking en wijzigingen in de Wabo. Dat zal voornamelijk op hoofdlijnen gaan daar waar een relatie is met bouwen en monumenten.

Het tweede deel spitst zich toe op het vergunningvrij bouwen waarbij artikelsgewijs Bijlage II aan de orde zal komen. De Bijlage II is meer dan alleen het vergunningvrij bouwen van bouwwerken. In deze Bijlage is ook de zogenaamde kruimellijst opgenomen. De Wabo biedt de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan. Dat kan onder meer als het gaat om in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. De kruimellijst is een wezenlijk onderdeel van de Bijlage.Daarnaast komt ook het vergunningvrij bouwen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten aan bod.

Dit boek biedt een complete update van uw kennis over vergunningvrij bouwen.

Auteur: H. Veenstra

ISBN: 9789491930140

Bekijk hier het inkijkexemplaar

Verschenen in 2014

€49.00

Anderen bekeken ook