Versnellen procedures na de Wabo en Crisis- en herstelwet

Description


Aanleiding

Het omgevingsrecht is de laatste jaren flink in beweging geweest. Eerst de Wro, vervolgens de Crisis- en herstelwet en recent de Wabo. Dit alles heeft grote gevolgen gehad voor de invulling van de procedures bij ruimtelijke projecten. En niet alleen in negatieve zin. Er zijn ook meer instrumenten en mogelijkheden gekomen die zorgen voor versnelling van procedures. Hoe pas je deze toe? Op welke manier steek je die besluiten in? Kortom: hoe kun je het omgevingsrecht slim toepassen?

Inhoud en resultaat
De cursus is geen basiscursus omgevingsrecht. De hoofdlijnen worden bekend verondersteld, maar hoe kun je het omgevingsrecht nu effectief toepassen? Kort komen de relevante regelingen aan bod, maar al snel wordt doorgegaan met de keuze van de instrumenten: wat kies je wanneer, welke risico's zijn er aan verbonden en aan welke eisen dient een besluit te voldoen? Dat gaat het beste door gebruik te maken van praktijkvragen en ervaringen/probleempunten van deelnemers zelf. Deze kunt u ook voorafgaand aan de cursus toesturen.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor personen die in hun werk te maken hebben met ruimtelijke planprocedures en vergunningprocedures. Dit kunnen zijn:
  • (juridische) beleidsmedewerkers RO en vergunningverleners, werkzaam bij Rijk, provincie, gemeente, omgevingsdienst, waterschap en andere overheidsinstanties
  • projectontwikkelaars, woningcorporaties, adviseurs en bouwers
  • juridische (planologische) adviseurs, rentmeesters, advocaten, notarissen en makelaars
Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
Naast een syllabus krijgt u in de periode rond de cursus, ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu. En verder ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00