Vraag en Antwoord (Serie Bijzondere Wetgeving - Deel 9)

Description

Vraag en Antwoord (Serie Bijzondere Wetgeving - Deel 9) betreft een verzameling van veel gestelde vragen op het gebied van bijzondere wetgeving, gesteld aan en beantwoord door Frank Joosten. Het boek biedt vele praktische handvatten voor de integrale toepassing van diverse bijzondere wetten in de dagelijkse praktijk en is dan ook een absolute aanrader voor iedereen die dagelijks werkzaam is in dit vakgebied.

De in dit boek beschreven vragen en de daarbij gegeven antwoorden geven een goed beeld van de (soms wonderlijke) situaties die professionals op het gebied van bijzondere wetgeving dagelijks ervaren, moeten beoordelen en moeten oplossen en waarin vaak een bestuursrechtelijke beslissing moet worden genomen die grote gevolgen kan hebben voor personen, instellingen en ondernemingen die actief zijn in dit vakgebied.

De serie "Bijzondere wetgeving" biedt allen die werkzaam zijn in het vakgebied van bijzondere wetten allerhande informatie over de toepassing en uitvoering van deze wet- en regelgeving. In de serie is een selectie gemaakt van die bijzondere wetten en regelgeving waarmee de gemeentelijke vergunningverleners, beleidsmedewerkers, handhavingsjuristen en toezichthouder Drank- en Horecawet / Openbare Ruimte het meest van doen hebben.

Auteur: Frank Joosten

ISBN: 9789491930546


Vraag en Antwoord (Serie Bijzondere Wetgeving - Deel 9) maakt deel uit van de Serie Bijzondere Wetgeving. Benieuwd naar alle delen? Klik hier!

NB. Berghauser Pont stopt per eind juni 2017 met de verkoop van deze serie.
€39.00