Wabo en ruimtelijke ordening

Description

Doel cursus
Hoewel de Wabo met name gericht is op het proces van vergunningverlening, zijn er ook veel ruimtelijke ordenings- en procedure-aspecten meegenomen, soms met flinke gevolgen. Denk aan het projectbesluit en andere afwijkingen. Het aantal te kiezen ruimtelijke instrumenten is flink toegenomen, want naast de instrumenten in de Wro zijn er ook instrumenten bijgekomen door de Crisis- en herstelwet en nu dus de Wabo. Maar wanneer kies je nu voor wat? Dat kan verschillen per situatie. 

Deze cursus behandelt uitgebreid de consequenties van de Wabo voor de ruimtelijke ordening en de te maken keuzes. Inclusief de nieuwe jurisprudentie die inmiddels verschenen is.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor juristen en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening bij gemeenten en provincies en voor advocatuur en adviesbureaus.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
Naast een syllabus krijgt u in de periode rond de cursus, ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu. En verder ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00