Water en Ruimte

Description

In Water en ruimte, de bescherming van watersysteembelangen in het ruimtelijk spoor staat de (juridische) relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening centraal. Het gaat in op ontwikkelingen in het Europese waterrecht en -beleid en de ruimtelijke relevantie daarvan.

Beide terreinen zijn mede onder invloed van veranderende Europese regelgeving en de verwachtingen omtrent klimaatverandering volop in ontwikkeling. Een belangrijk aspect daarbij is dat water steeds meer wordt beschouwd als sturend principe in de ruimtelijke ordening. Die gedachte komt ook terug in de Wet ruimtelijke ordening en de Waterwet. De bescherming van watersysteembelangen valt niet meer weg te denken uit de ruimtelijke besluitvorming en in het waterrecht komen de ruimtelijke aspecten van water(beheer) steeds meer naar voren.

Dit boek gaat in op ontwikkelingen in het Europese waterrecht en -beleid en de ruimtelijke relevantie daarvan. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan waterbeleid op nationaal en provinciaal niveau en de doorwerking daarvan in het beleid en planvorming op lagere bestuursniveaus. Bijzondere aandacht gaat uit naar het waterbeleid op gemeentelijk niveau waarbij de verankering van wateraspecten in bestemmingsplannen een centrale positie inneemt.

Dit boek is in de eerste plaats bestemd voor juristen en beleidsmedewerkers van Rijk provincies gemeenten en waterschappen die in aanraking komen met de ruimtelijk relevante aspecten van water. Daarnaast is het een bruikbaar naslagwerk voor adviseurs en advocaten die participeren op het grensgebied tussen water en ruimtelijke ordening. Het boek is tevens geschikt voor het onderwijs.

Op 3 november verschijnt er een nieuwe (tweede) druk van deze uitgave die de bestaande zal vervangen.

Auteurs: prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick en mr. H.K. Gilissen

ISBN: 9789073875531

INKIJKEXEMPLAAR


Naast dit boek wordt ook de cursus Natuur en ruimte gegeven in Utrecht.Deze uitgave maakt deel uit van de serie Ruimtelijk Relevant. Bij een abonnement op de serie Ruimtelijk Relevant ontvangt u 20% korting op de boeken.

€39.00

Anderen bekeken ook