Werken met de Omgevingsvergunning

Description

Werken met de omgevingsvergunning biedt een duidelijke en toegankelijke toelichting op het systeem van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die met ingang van 1 oktober 2010 in werking is getreden. Sindsdien kan de vergunning (digitaal) aangevraagd worden bij één loket en is er één bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en de handhaving.

Dit boek behandelt de bedoeling van de wetgever daarbij en de mogelijkheden voor de aanvrager. Voorbeelden worden gebruikt om de tekst de verduidelijken. Het boek is geschikt voor iedereen die met de omgevingsvergunning te maken heeft en relatief snel op de hoogte wil geraken van het systeem van de Wabo en de bedoeling van de wetgever daarbij.

Werken met de omgevingsver

Auteur: mr. T.H.H.A. van der Schoot

ISBN: 9789073875807

INKIJKEXEMPLAARHet Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw, op weg naar het Omgevingsrecht is een compleet nieuw handboek waarin alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening (Wabo, Wro, Chw en de uitvoeringswetgeving hierbij) wordt behandeld.


€44.95

Anderen bekeken ook