Werken met de omgevingsvisie: visievorming onder de Omgevingswet

Description

Werken met de omgevingsvisie biedt een praktische handleiding voor het opstellen van zo’n visie. Het gaat hierbij niet alleen over de omgevingsvisie, maar over visievorming in het algemeen. Een deel van de visievorming zal namelijk plaatshebben in het ‘omgevingsplan’ en het ‘programma’.

In deze geheel herziene versie van het boek ‘Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie’ zijn de ervaringen van het Leertraject Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu meegenomen met thema’s als cultuurverandering, integrerend werken, co-creatie en democratische legitimiteit. Ook zijn een uitleg van de Omgevingswet en is het voortschrijdend inzicht van de auteur en interviews met experts op diverse terreinen, ook juist buiten de RO, toegevoegd.

De Omgevingswet is in de zomer van 2015 vastgesteld door de Tweede Kamer en (de conceptversies van) de algemene maatregelen van bestuur zijn gereed. Wordt nu ‘alles anders’ of is het ‘oude wijn in nieuwe zakken’? Beide stellingen worden met grote overtuiging gepredikt. De waarheid ligt, zoals wel vaker, in het midden. Vooral de manier van werken zal anders (moeten) worden. Niet alleen veronderstelt de nieuwe wet een integrale werkwijze, maar het feit dat de gemeente straks slechts acht weken heeft om op een omgevingsvergunningaanvraag te reageren, vraagt ook om een heldere kijk op de toekomst. Hiervoor is in de nieuwe wet het instrument ‘Omgevingsvisie’ opgenomen.

Dit boek is bestemd voor iedereen die op een of andere manier regelmatig in aanraking komt met de omgevingsvisie en/of visievorming in het omgevingsplan of programma, zoals beleidsmakers (o.a. op het gebied van RO, milieu, water, verkeer en natuur), bestuurders, adviseurs, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en geïnteresseerde burgers.

Deze uitgave verschijnt op 5 april 2016.

Auteur: Gerwin Gabry

ISBN: 9789491930492


Leest u dit boek liever digitaal? Dat kan hier met Omgevingsweb Professional of vraag eerst hier een tijdelijk lidmaatschap aan.

€49.50