Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie

Description

De toekomst lijkt minder voorspelbaar (en maakbaar) dan ooit, terwijl het meer dan ooit nodig is erop voorbereid te zijn. Juist omdat meer van de markt en de bewoners moet komen, dient de overheid goed te weten welke kant het op moet gaan. Elke keer moet daarbij een strategie op maat worden uitgestippeld. Soms moeten initiatieven alleen getoetst worden, maar vaker nog moet er verleid, aangejaagd en gesleurd worden om projecten nog van de grond te krijgen.

De praktijk heeft behoefte aan een visie op de toekomst. Dit boek gaat daarom ook niet zozeer over de structuurvisie of de omgevingsvisie, maar over visievorming in de nieuwe werkelijkheid in het algemeen. Een moderne, integrale structuurvisie is namelijk al ‘Omgevingswet-proof’, omdat deze - anticiperend op de veranderingen - een integrale visie geeft op het hele spectrum van de leefomgeving. Onzekerheid over de Omgevingswet hoeft dan ook geen belemmering te zijn om aan de slag te gaan.

Dit boek biedt een praktische handleiding voor het opstellen van zo’n visie, of dit nu een structuurvisie of een omgevingsvisie is. Daarmee is het boek nuttig voor iedereen die op een of andere manier regelmatig in aanraking komt met structuurvisies of visievorming in het algemeen, bijvoorbeeld
beleidsmakers, bestuurders en adviseurs, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en geïnteresseerde burgers.

Auteur: drs. G.B. Gabry

ISBN: 9789491073823

Bekijk hier het inkijkexemplaar

Verschenen in 2013

NB: Op 5 april verschijnt een geheel herziene versie van deze uitgave


Auteur Gerwin Gabry vertelt over structuur- en omgevingsvisies in een interview met Cobouw ('Wispelturige politici wegen zwaar bij omgevingsvisie', Cobouw 2 september 2013).

Het Tijdschrift voor Bouwrecht kaart deze uitgave aan als een praktische handleiding voor het opstellen van een structuur- of omgevingsvisie.

Volgens S+RO, tijdschrift voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening zit de meerwaarde van deze uitgave in het feit dat het geen puur juridisch tekstboek is, maar ook geen proceshandleiding of actualiteitenoverzicht. Het is van alles wat.

€49.50

Anderen bekeken ook