Werken met het bestemmingsplan

Description

Inleiding
Ondanks alle nieuwe instrumenten uit de Wabo, Crisis- en herstelwet, maar ook de Wro zelf, wordt het bestemmingsplan nog steeds het meest toegepast.
Men kent het nu eenmaal en het heeft ook een aantal voordelen zoals de mogelijkheid tot faseren en betere borging van de situatie. Bovendien is een bestemmingsplan het kader ook nadat een specifiek project gerealiseerd is.
Er wordt in de ideeën voor de nieuwe Omgevingswet wel gemorreld aan het bestemmingsplan (wellicht vervangen door een omgevingsverordening), maar tot nu toe en de komende jaren is het toch het meest voor de hand liggende instrument bij het vastleggen en ontwikkelen van de ruimte.

Opzet cursus
In deze cursus krijgt u alle ins en outs van en de stand van zaken rond het bestemmingsplan. U krijgt antwoord op vragen als:
  • Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen en projecten?
  • Hoe zit een bestemmingsplan in elkaar? Wat zijn de juridische vereisten?
  • Hoe moet worden omgegaan met onderzoeksverplichtingen en wat moet worden gedaan met de uitkomsten?
  • Hoe vindt de belangenafweging in verband met een goede ruimtelijke ordening plaats?
  • Hoe worden noodzakelijke (milieu)maatregelen geborgd?
  • Hoe dient u om te gaan met de invloed van de Crisis en herstelwet op de praktijk?
  • En hoe gaat u om met projectafwijkingsbesluiten op grond van de Wabo?
De cursus focust zich op het bestemmingsplan, maar er valt niet aan te ontkomen dat er ook een aantal andere instrumenten aan de zijlijn naar voren komen.
Het gaat om juiste keuze van het juiste instrument in het planvormingsproces.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en juridisch adviseurs ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincies en adviesbureaus. Daarnaast is de cursus interessant voor advocaten, bedrijfsjuristen en rentmeesters.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie. Daarnaast ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.
Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00