Wet Bestuur en Toezicht, Tekst & Toelichting

Description

Op 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen in Boek 2 BW ten gevolge van deze wet zijn:

  • een wettelijke regeling zal worden ingevoerd voor het opnemen van uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuurders in één vennootschapsorgaan (monistisch bestuurssysteem / one tier board);
  • de tegenstrijdig belangregeling voor bestuurders wordt gewijzigd (van externe werking naar interne werking) en dezelfde regeling wordt ingevoerd voor commissarissen;
  • het aantal commissariaten voor bestuurders en commissarissen van ‘grote' rechtspersonen, nv's, bv's en stichtingen, wordt beperkt;
  • er moet een evenwichtige verdeling komen van zetels in de besturen en raden van commissarissen van ‘grote' vennootschappen tussen mannen (30%) en vrouwen (30%).
  • De Reparatiewet bevat ontheffing van de limitering van commissariaten voor kerkelijke, culturele en charitatieve instellingen.

De wetsartikelen die gewijzigd zijn ten gevolge van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht kunnen niet volledig begrepen worden zonder kennis te nemen van de daarbij behorende parlementaire toelichting. De uitgave Wet Bestuur en Toezicht: Tekst & Toelichting bevat de parlementaire toelichting bij de Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (Stb. 2011, 275) (Kamerstukken 31 763) en het Voorstel van Wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b (Kamerstukken 32 873). De behandelde onderwerpen zijn zeer efficiënt en eenvoudig terug te vinden in het trefwoordenregister.

Auteur: mr. W. Bosse

ISBN: 9789491073526

Verschenen in 2013

€69.00

Anderen bekeken ook