Wet- en regelgeving Geluid 2014

Description

De wettenbundel Wet- en regelgeving Geluid bevat alle relevante wetgeving inzake geluid naar de omgeving. Deze bundel bevat een selectie van teksten geselecteerd op basis van actualiteitswaarde en gebruik in de praktijk. De bundel bevat onder andere de actuele Wet Geluidhinder. Daarnaast is wetgeving afkomstig uit verschillende rechtsgebieden opgenomen als:

  • Arbeidsomstandighedenwet
  • Crisis- en herstelwet
  • Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer
  • Besluit Landbouw
  • Wet Luchtvaart
Ook is de voor bedrijven nuttige Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van belang deze handreiking is geen wet maar wordt wel als pseudowetgeving gehanteerd bij de vergunningverlening.
Verder zijn in verschillende besluiten onder andere reken- en meetvoorschriften voor voornoemde geluidsoorten opgenomen alsmede cumulatieregels voor de combinatie van verschillende geluidsoorten.
Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

Onder redactie van: ir. J.H. Granneman
ISBN: 9789491073014
INKIJKEXEMPLAAR

Meer weten over dit onderwerp? Naast dit boek wordt ook de cursus Geluid ruimtelijk geordend gegeven in Utrecht.In Geluid en Ruimte staat de relatie tussen geluid en ruimtelijke ordening centraal.
€49.50

Anderen bekeken ook