Wet normalisering Rechtspositie Ambtenaren, Tekst & Toelichting

Description

De uitgave Wet normalisering Rechtspositie Ambtenaren, Tekst & Toelichting bevat de tekst en artikelsgewijze toelichting op de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren. Met deze wet zal een ambtenaar in de komst een gelijke positie hebben als een werknemer in de private sector.

Dinsdag 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het initiatief wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen. Ambtenaren hebben nu nog een publiekrechtelijke (eenzijdige) aanstelling, maar met de nieuwe wet moet dat een civiele (tweezijdige) arbeidsovereenkomst worden. Vanaf dat moment is er sprake van een arbeidsovereenkomst, waarbinnen ambtenaar en overheidswerkgever in principe vrijelijk afspraken kunnen maken. Dit vormt een fundamenteel verschil met de oude situatie.

Vanwege de grote gevolgen die deze wijziging met zich mee gaat brengen is het van belang om de bepalingen van de nieuwe Ambtenarenwet mét bijbehorende toelichting goed te kennen. Met de uitgave Tekst en Toelichting Wet normalisering rechtspositie ambtenaren krijgt u inzicht in de nieuwe wet en zijn de wijzigingen direct duidelijk. Tevens kunt u de parlementaire geschiedenis direct raadplegen en is er achterin het boek een handig trefwoordenregister opgenomen met alle belangrijke begrippen, zodat u deze gemakkelijk terug kunt vinden in het boek.

Auteurs: Mr. drs. E.G.M. Huisman en Dr. mr. S.F.H. Jellinghaus

ISBN: 9789491930744

Verschenen in december 2016

€39.00

Anderen bekeken ook