Wet werk en zekerheid, Tekst en Toelichting

Description

Per 1 januari is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De meeste wijzigingen zitten in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en in de Sociale Zekerheidswet (SZW).

In de uitgave Wet werk en zekerheid, Tekst en Toelichting wordt de tekst van de wet verhelderd en inzichtelijk gemaakt voor gebruik in de praktijk.Tevens zijn in dit boek de voorgestelde wijzigingen van het wetsvoorstel Verzamelwet SZW (Wetsvoorstel 33.988) opgenomen. Dit zijn voornamelijk belangrijke juridisch-technische wijzigingen van wat ook wel de Reparatiewet wordt genoemd. Deze Reparatiewet is bijgewerkt tot en met de Nota van Wijziging van 1 september 2014.

Bij elk gewijzigd wetsartikel is de daarbij behorende relevante parlementaire toelichting opgenomen. Bij elk artikel is er onderstreept wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie.

De belangrijkste wijzigingen van Wet werk en zekerheid zijn:

  • Invoering van een scholingsverplichting
  • Wijzigingen in de ketenregeling, het concurrentiebeding, proeftijden, loondoorbetaling en uitzendarbeid
  • Invoering van de transitievergoeding
  • Het voorschrijven van de ontslagroute per ontslaggrond
  • Invoering van de aanzegtermijn


Onder redactie van: mr. C.P. van den Eijnden, mr. K.M.J.R. Maessen & dr. mr. S.F.H. Jellinghaus

ISBN: 9789491930102

Bekijk hier het inkijkexemplaar

NB: een nieuwe druk van deze uitgave verschijnt op 15 januari 2016. Kijk hier voor meer informatie

€59.50

Anderen bekeken ook