Wetsteksten Natuurbescherming 2017-2

Description

In Wetsteksten Natuurbescherming zijn de belangrijkste regelingen op het gebied van natuurbescherming bij elkaar gebracht. Nieuw in werking getreden per 1 januari is de Wet natuurbescherming met de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten.

Voor een goed begrip en toepassing van het nationale natuurbeschermingsrecht is het Europese recht van groot belang. Daarom zijn de Europese milieurichtlijnen die relevant zijn voor het nationale systeem eveneens voor deze bundel beschikbaar.

De bundel is gericht op de doelgroep die bestaat uit medewerkers van de overheid alsmede advocatenkantoren adviesbureaus belangenorganisaties en bedrijven en opleidingen.

Deze bundel is bijgewerkt tot 1 juli 2017.

Onder redactie van prof. dr. mr. A.A. Freriks, hoogleraar Omgevingsrecht, in bijzonder Natuurbeschermingsrecht, Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law

ISBN: 9789491930782

INKIJKEXEMPLAAR


Meer weten? Naast dit boek wordt ook de cursus Nieuwe Wet natuurbescherming gegeven in UtrechtIn het Handboek Milieurecht komen alle bestuursrechtelijke aspecten van het milieurecht aan bod.

€24.00

Anderen bekeken ook