Wetsteksten Waterrecht 2017-2

Description

Wetsteksten Waterrecht bevat alle relevante wetgeving op het gebied van waterrecht, geldend op 1 juli 2017.

Inhoud

De bundel bevat alle actuele basisregelingen zoals de Waterwet, de Waterschapswet en de Drinkwaterwet. Verder zijn alle relevante uitvoeringsregelgeving van de Waterwetgeving en ook aanverwante wet- en regelgeving erin verwerkt. Voor een goed begrip en toepassing van het nationale waterrecht is het Europese recht van groot belang. Daarom zijn de relevante Europese richtlijnen die relevant zijn voor het nationale systeem eveneens voor deze bundel beschikbaar.

De wettenbundel is geschikt voor mensen die zich in de praktijk of in het onderwijs bezig houden met waterrecht zowel de waterbeheerders of mensen die zich via milieurecht of ruimtelijke ordening bezig houden met waterbeheer.

Onder redactie van prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal Waterrecht, Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law

ISBN: 9789491930805

€35.00

Anderen bekeken ook