Wetteksten Afvalstoffen 2014

Description

In Wetteksten Afvalstoffen is een compleet overzicht van het Nederlandse afvalstoffenbeleid en de daarbij behorende wetgeving opgenomen.

De basis voor het Nederlandse beleid wordt gevormd door de Europese regels. Hierom zijn ook de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) de Richtlijn gevaarlijke afvalstoffen en de Europese verordening door overbrenging van afvalstoffen (EVOA) opgenomen.

Deze bundel bevat actuele versies van onder andere:

  • Het Landelijk Afvalbeheerplan (Samenvatting)
  • Wet milieubeheer: Hoofdstuk 1, 10, 18
  • Besluit omgevingsrecht
  • Wet belastingen op Milieugrondslag
  • Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
  • Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  • Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (implementatie richtlijn 2011/65/EU)

Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

Onder redactie van: drs. ing. A.M. Sluer

ISBN: 9789073875487

INKIJKEXEMPLAARMeer weten over dit onderwerp? U kunt ook de Basiscursus Afvalstoffenrecht volgen in Utrecht.In het Handboek Afvalstoffenrecht wordt de relevante wet- en regelgeving overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie.
€32.50