Wetteksten Agrarisch recht 2017

Description

Wetteksten Agrarisch recht bevat de belangrijkste regelingen inzake het agrarisch grondgebruik. actueel tot en met 1 juli 2017. Actuele versies zijn opgenomen van onder andere:

 • Wet inrichting landelijk gebied
 • Reconstructiewet concentratiegebieden
 • Boswet
 • Natuurschoonwet 1928
 • Natuurbeschermingswet 1998
 • Reglement Suikersysteem 2008
 • Regeling GLB-inkomenssteun 2006
 • Regeling Superheffing 2008

De uitgave is onderverdeeld drie clusters:

 • pacht
 • natuur
 • meststoffen

Onder redactie van: prof. mr. D.W. Bruil

ISBN: 9789073875463

INKIJKEXEMPLAAR

€30.00

Anderen bekeken ook