Wetteksten Algemeen bestuursrecht 2014

Description

In Wetteksten Algemeen Bestuursrecht 2014 is een aantal bestuursrechtelijke wetten van algemene betekenis opgenomen waarbij een accent is gelegd op de relatie van het algemeen bestuursrecht met het ruimtelijk bestuursrecht en het milieurecht.

De algemene wettelijke regels op het gebied van de decentralisatie, te weten de Gemeente- en de Provinciewet, als ook de Wet gemeenschappelijke regelingen, zijn in de bundel opgenomen vanwege hun belang voor de dagelijkse bestuurspraktijk. Bovendien bevat de uitgave alle relevante procesregelingen en de wetgeving op het gebied van het bestuursprocesrecht.


Deze bundel bevat onder andere actuele versies van een aantal belangrijke wetten die recent zijn gewijzigd waaronder:

  • Awb (o.a. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)
  • Wetsvoorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  • Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2013
  • Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)

Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

Onder redactie van: mr. Arco Rop, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

ISBN: 9789491073656


Berghauser Pont Academy

Meer weten over de gewijzigde Awb? De praktijkmiddag Gewijzigde Awb: Aanpassing bestuursprocesrecht en relativiteitseis wordt gehouden in Utrecht.


Jurisprudentie Awb
In Jurisprudentie Awb wordt beoogd op het brede gebied van het algemeen bestuursrecht (accent op Omgevingsrecht), een thematisch naslagwerk te bieden met alle actuele rechtspraak.
€39.50

Anderen bekeken ook