Wetteksten Arbeidsrecht 2017-1

Description

Wetteksten Arbeidsrecht 2017-1 bevat een op de rechtspraktijk van het arbeidsrecht afgestemde selectie van actuele wet- en regelgeving. Zo zijn alle wijzigingen naar aanleiding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) volledig actueel per 1 januari 2017.

  • Boek 7 BW Titel 10
  • Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding
  • Regeling looncomponenten en arbeidsduur
  • Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding
  • Besluit overgangsrecht transitievergoeding
  • Ontslagregeling
  • Regeling UWV ontslagprocedure

Onder redactie van: mr. dr. J. van Drongelen en mr. dr. S.F.H. Jellinghaus

ISBN: 9789073875494

INKIJKEXEMPLAAR

€39.00