Wetteksten Burgerzaken 2014

Description

In de bundel Wetteksten Burgerzaken zijn de belangrijkste wetten in formele zin, de belangrijkste Algemene Maatregelen van Bestuur en de belangrijkste ministeriele regelingen opgenomen. Hierdoor is het een handig hulpmiddel bij de werkzaamheden op verschillende afdelingen Burgerzaken bij de gemeente.

De bundel bevat de nieuwste ontwikkelingen inzake de invoering van het burgerservicenummer en de nieuwe Generatie Reisdocumenten en de recente wijzigingen in het Besluit gemeenschappelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Onder andere de volgende recente gewijzigde wetten zijn opgenomen:

  • Algemene wet bestuursrecht
  • Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders
  • Wet politiegegevens
  • Vreemdelingenwet 2000
  • Leerplichtwet 1969
Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

Onder redactie van: mr. C.W.M. van Alphen

ISBN: 9789073875388

INKIJKEXEMPLAAR

€50.00

Anderen bekeken ook