Wetteksten Energierecht 2016

Description

De wettenbundel Energierecht bevat alle wet- en regelgeving op het gebied van energierecht. De inhoud van deze bundel is onderverdeeld in elektriciteit, gas, warmte en overige wetgeving. Per onderdeel zijn achtereenvolgens opgenomen de Europese Richtlijnen, Europese Verordeningen, formele wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, technische codes en beleidsregels.

Deze bundel bevat de actuele wetgeving met betrekking tot de Elektriciteitswet, de Gaswet, de Mijnbouwwet, de Warmtewet en vele andere wet- en regelgeving - zoals de wet windenergie op zee en de Wet belastingen op milieugrondslag - die hedendaags niet kunnen ontbreken bij het werken met energierecht. De bundel biedt een waardevolle, actuele en handzame verzameling van relevante wet- en regelgeving, waar zowel de energiejurist in de praktijk als de student die zich in het energierecht bekwaamt goed mee uit de voeten kan.

De bundel is bijgewerkt tot 15 september 2016.

Onder redactie van: mr. M. de Rijke, partner Energy & Utilities, Bird & Bird

ISBN: 9789491930577

€57.50