Wetteksten Geneesmiddelenrecht 2014

Description

Wetteksten Geneesmiddelenrecht bevat alle relevante wetgeving op het gebied van geneesmiddelen. De Geneesmiddelenwet is samen met het Besluit Geneesmiddelenwet en de Regeling Geneesmiddelenwet tot een overzichtelijk geheel aan regels gebundeld. Ook de Europese regelgeving is hierin verwerkt. Omdat deze regelgeving voortdurend in beweging is door technische ontwikkelingen is een goed overzicht van de bestaande en eventuele toekomende regelgeving belangrijk.

Het materiele geneesmiddelenrecht is er allereerst op gericht het belang van veilig en werkzaam geneesmiddelengebruik te waarborgen. Daarom zijn er zeer stringente normen die van toepassing zijn op zowel het onderzoek en de ontwikkeling als het voorschrijven het ter hand stellen en het consumeren van het geneesmiddel. Deze wettenbundel bevat al deze regels in de Geneesmiddelenwet de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging.

Onder redactie van: mr. M. Hiemstra

ISBN: 9789073875159

€30.00